Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Ez a Kert arra hivatott, hogy aki eljut idáig, az megtalálhasson itt olyan Gondolat-köveket, amelyeket letehet maga elé a saját Útjára, és ez az út elviszi őt egy Élettel teli Valóságba, melynek ő is Álmodója, Építője, Alkotója. A Valóság, az Otthon egyre közelebb van már világunkhoz. 

Bölcsesség, Bátorság, Őszinteség, Tisztesség, Hűség, Együttérzés, Lelki erő. 

És Hinni mindenek felett, mindezekben. Bármi is történik. 

Elkészült az új honlap. 

a honlap elérhetősége: h t t p : / /  g e r l e . f e n y i r o . n e t

Természetesen szóközök nélkül. 

találtok helyet a hozzászólásoknak is :)

2015.09.04.

Elkezdődött a Kárpát-medencében élő lelkek egységbe tömörülése. Szívük felismerte és erővé kovácsolja  az összetartozás érzését, a közös jövőkép alkotását, mely Életet hordoz.

Sok negatív érzés, gondolat szabadult fel az elmúlt napokban. Mindenki megmutatta gyenge pontját.  A felismerés a lelkek között, mely az Egység vágyát hordozza, erősebb volt minden negatív erőnél.

 

2015.09.03.

Egy idő előtti halál az okozója a következő soraimnak.  Ismét.

Az ember mindig azonnali teremtést, azonnali gyógyulást, azonnali jólétet, azonnali fogyás, 20 évnyi fiatalodást, örök életet és azonnali spirituális hatalmat akar.

Az ezt kihasználók jó pénzért árulnak azonnali technikákat, mindenféle kegyszert és tudást. Mint mindig, mióta beállt a Teremtő és az ember közé a papnak vagy mesternek nevezett pozíció. És élnek azok erőiből, akik mástól várják a csodát, holott bennük rejlik.

És ez most nem valláshoz, kaszthoz tartozó pozícióként említem. Értse a Szót mindenki.

Az ember akkor érik meg ereje teljében, amikor a nehéz utat bejárva erős lélekre és jellemre tesz szert. Amikor a sorsának kihívásid megérti és megoldja. Amikor már tudja a maga természetességében, hogy nem kell a fekete vagy a fehér királynő oldalára állni, kasztosodni, hanem a mindennapok döntéseiben kell képviselnie az Életet, támogatni a rászorulókat, átlátni az egész rendjét, és döntéseit  aszerint meghozni.

Gyógyító és teremtő erőt nem tanfolyamon lehet megvenni, hanem a Szolgálat közben felemelni a lélek mélyéről. Árva gyermekek és öregek szolgálatában, családanyaként,  perifériára szorult emberek segítésében stb…

És főleg  önmagunk jellemének és lelkének erősítésében.

Valaki belegondolt már abba, hogy egy másik nemzet beli tudósok által képviselt tanfolyamnak, genetikai átkódolásnak milyen hatása van egy magyar, vagy bármilyen egyéb népcsoportban élőre?

A gondolat, amiből kialakítják a kódsorukat tovább gondolandó, mert működő rendszer. A tudás, ami hozzá tartozik szintén jó. De egy az egyben átkódolni egy más népcsoportot már magában hordoz olyan „vírusokat”, amely megbetegít.  Egy másik szellemi család feletti uralom átvétele.

Mindig minden így működött. Először mézesmadzag, és évek múlva rabszolgaság.

 A tudás önmagában nagyon kevés.  A fél tudás pedig halálos. Nagyobb kárt okoz, mint egy háború. A tudás azért kell, hogy átlássuk, értsük a világunk működését, és megleljük benne a valóságos helyünket.

De ez minden technikára igaz.

De ez csak az én meglátásom. Láttam sok nagy erővel bíró ember halálát, akik nem magukban hittek, hanem a mágiában, felsőbb hatalmakban és  mindenben,  ami nem ő saját maguk.  Ezt kihasználták azok, akik ebből az erőből élősködtek, váltak naggyá és tettek szert vagyonra.

Egy tanfolyamot végighallgatni addig jó, amíg pár benne rejlő gondolatot tovább gondolja  valaki, és a maga sorsában megfejti. Az ember igazán meggyógyulni akkor tud, ha saját magát gyógyítja meg. Mert ráébred arra, hogy minden ott van legbelül, amire szüksége van. Ezt kiemelni kétségtelenül segítséggel lehet a legjobban. A fizikai világ tükrében meglátva önmagunk ismerhetjük fel hibáinkat és erényeinket.

 De átélni, átértékelni, változni és cselekedni az embernek saját magának kell. Mert ebből fakad a teremtő és gyógyító erő. 

2015.08.24.

Kérlek benneteket vigyétek át a következő Rendet a Mindenségen:

Drága Jó Istenem ébresszed meg azon létezőkben a lelkiismeretet, akik gyermekek vagy gyermek lelkületűek ellen követtek el lelki vagy testi agressziót, szexuális zaklatást. Érezzék tetteik fájdalmát, ezáltal ismerjék fel, hogy mit is tettek. Vállalják fel tetteik következményét, hogy az emberiség képes legyen megtisztulni mindenféle aberrált viselkedési mintától, mely már sok ezer éve termeli a lelkek sokaságát az árnyak világainak.

Drága Jó Istenem add, hogy a szülők meggondolatlan szexuális mintáiból fogant gyermekekben ébredjen fel a megtisztulás ereje, adj erőt számukra, hogy képesek legyenek döntéseikben a felelős, letisztult gondolkodásra, hogy az ő gyermekeik már ne viseljék a pokol bélyegét lelkükön.

Drága Jó Istenem adj Fényt az emberek elméjébe, hogy elutasítsák mindazon információt, amely a testiség fertőzött poklát közvetíti.

Minden fertőzött gondolat váljon nyilvánvalóvá, hogy mindenki láthassa, átgondolhassa és megtisztíthassa önmagában. Aki képtelen mindennek átgondolására, ő saját testén érezze meg tettének visszacsapó erejét, s így tanulja meg a Törvényt.

Ezen időponttól minden aberrált gondolat, bosszú szomjas tett, gyilkos gondolat azonnal a lelkiismeret fehér tüzének martaléka legyen, hogy soha többé tetté, cselekedetté ne legyen képes formálódni.

 

2015. augusztus 23.

Tegnapi nap sok mindent történt Kárpát medence szellemi családjaiban, amit átérezhettetek. Kárpát-medencét több egymástól különböző faj, ősi nemzet lakja. Az idők folyamán keveredtek, más nemzetek is beolvadtak. Mindenki nemzetiség magával saját szellemi családját, saját hagyományait, saját ŐsAnyjának emlékezetét.

A Kárpát medence, mint hely, saját etitással rendelkezik, aki mondhatni ŐsAnyja minden itt élőnek. Az ő tanácsai, szellemisége, Rendje tudja igazán élővé tenni a Kárpát medencét. Amíg ő boldogtalan, minden percében a halál ellen küzd, addig az itt élő emberek sem tudnak rendet tenni saját sorsukban, és egyesülni békességben.

Amíg az ő tanácsai nem hallhatóak az itt élő emberek számára, vagy éppen semmibe veszik őket, addig élettelen marad a Kert.

 Tegnapi nap folyamán a Kárpát-medence ŐsAnyja megerősítette önmagát. Az alvók figyelmüket fókuszálta egyfajta jövőkép felé, melyben megkapaszkodva ők is képesek lesznek meglátni saját sorsukat egy életőbb jövőben, és elgondolkodni tetteik, döntéseik felett.

A kétkedőket elkezdte hitükben erősíteni. A hatalmaskodókat elgondolkodtatni.

Kisebb agymosáson ment át mindenki, hogy a medence szellemisége képes legyen végre becsatlakozni az itt élőkhöz.

Mindehhez tudni kell, hogy a medencén keresztül halad át az a tengely, mely káros gőzeit felengedve a mélységekből olyan képeket vetít érzékeny elmékbe, amelyet a képeket látó emberek magukénak hisznek, és olyanokat cselekszenek, amely a poklot engedi fel a külvilágra cselekedeteiken keresztül. Ezeket a gázoknak, gőzöknek a kivetüléseit, információit uralni emberfeletti erőt kíván. Csak az ember maga tudja döntéseivel megszüntetni a képek információ tartalmát. Sok gyilkosságot, embertelen cselekedetet követtek el ezen képek őrülete miatt.

Az itt élő nemzetek közös döntése alapján, a Kárpát-medence ŐsAnyjának testében megszüntetik a pokoli információt hordozó anyag hatását. Ezen döntés következményében, sok eladott lélek miatt beragadt szellem felszabadul és hazatér, hogy lelkét begyógyítsa és teljesebbé tegye.

A „tündérnép” visszakérte, és kapta méltóságát. A ráaggatott, lebutított, felelőtlen létezési mintákat a továbbiakban elutasítják, és kiállnak saját jogaikért. Az őket képviselő emberi létezőkről leválnak azok a bélyegek, melyek erőiket megtizedelték.

 

Hogy ez mit is jelent az egyedi emberre nézve?

Azok, akik Szolgálatot vállaltak, ők elindulhatnak afelé, amit bevállaltak, és  tényleges cselekvésben tudják kibontakoztatni önmaguk.

A gondolatok és érzések letisztulnak. Nyilvánvalóbb lesz minden.

Gondoljatok át megint mindent. Ami eddig a hátatok mögött van, amire vágytok, és ami most van. Racionálisan, tisztán.

A "kísértő" energia leválik mindenkiről a 

gondolataid tisztábbak lesznek. Amivel vissza lehet tartani a leválást, azaz önigazolás, hazugság önmagunk felé, az értékrendi zavar.

 

Imádkozz tiszta gondolatokért, és azért, hogy a Jó Istentől küldjön nyilvánvaló jeleket.

meg fogja tenni. És ne hidd, hogy te vagy a Jó Isten. De tudd, hogy az eszköze vagy, és keze és hangja rajtad keresztül elérhet mindenkihez.

A cél az, hogy érzelmi és értelmi szinten megértsed az elmúlt évek kálváriájának a lényegét. 

Ha benned létrejön az "aha" érzés, akkor a sors azonnal válaszol.

Onnantól minden játékos kiszabadul az ördögi körből, aki eddig körülötted játszott.

Átlátjátok a terepet, és tiszta elmével hozhattok döntést.

A minden megrendítő felismerés után halál nélkül lehet egy új életet kezdeni. Nem kell letenni a fizikai testet, mint a régi rendben. Ha valaki eljutott sorsának nagy felismeréséhez, levethette a testet.

Most tovább lehet élni, és elkezdeni a következő életet.  Ennek a korszaknak ez a célja, hogy ezt megtanítsa.

Jézus Mester minden szava  és tette ezt alapozta meg, ezt hagyta nekünk örökségbe. Megtanította és megcselekedte a hogyant és a miértet. Az elmúlt 2000 évben már a létezők elérték a 3-5 ig terjedő halálpontokon való átemelkedést. Ezek kisebb felismerések eredményei voltak. Ezek után a halálos betegség meggyógyult, a kóma ébredéssel járt, stb…  és kezdődött egy újabb karmikus feltárás és megoldás. Egy azon sorsban. Most már képessé válhat az emberiség karma nélküli kiteljesedésre.

A jézusi megoldó képlet  ott van sok emberben.

A szellemi családok tegnapi döntései mind ezt a célt szolgálják. Ezen döntések következményeképpen a Kárpát medence ŐsAnyja békét lel, hogy ismét életet tudjon hordozni testében. Végre meglátja a Királyt, ki a medencében élő nemzetiségek Atyja, és Teremtője. Amikor ráemeli szemét, és szeme sugarán keresztül létrejön a Kapcsolat. Kárpátok sértődött férfi lelke megbocsájt fiainak, kiknek gyengesége hagyta pusztulni az életet.  

Soha ne feledjétek. Döntéseitekkel vagy poklot, vagy az Életet emelitek át a fizikai világba. A letisztult, egyszerű gondolat mindenfajta érzelmi túlhevülés nélkül megmutatja az utat az Élet felé, amelyre minden ember vágyik.

Aki megtanult felelősen gondolkodni, nekik  már csak meg kell várni, hogy a sors összeszője azokat, akik együtt munkálkodásukkal alkotnak meg egy élettel teli jövőképet. Akár párkapcsolatban, akár munka kapcsolatban.

 

2015.08.17.

A hétvégénken átáradt a lélek világaiból a mi fizikai világunkba, az AnyA-ság eredendő  értelme. Végtelen mennyiségű fényszikra  áradt ki a térbe azon nőkön keresztül, kik ezen sorsukban vállalták saját áldozatuk árán a lélek szintéjéről való  átemelését ezen energiáknak.

Ennek a minőségnek az alap  információja:

Minden embert egyformán szeretni. Minden tettet a nagy egész Rendjéhez igazítva értékelni, és ehhez illő tanáccsal ellátni a kérdezőket. Az ŐsAnya, és minden később érkezett Anya Tudásának (és fájdalmának) felszabadítása a Jelen téridő koordinátán.

A Tűz, mely a JóIstentől való ismét képessé válik meggyújtani a férfi testekben rejtőző lámpát, mely bevilágítja világunkat, és olyan utat mutat, mely a JóIsten Rendjéből fakad.

A nőkben rejlő szikra nem a szexualitás tüzét őrzi, hanem a szellemi örökség tüzét. Azon szellemi örökségét, mely anyáról leányra szállt hosszú időn keresztül, és őrizték minden áron a tisztaságát. Mostanra már ez a szikra ezer és ezer fájdalom réteg alá került. Ezen fájdalom rétegek felszakítása és elengedése zajlott az elmúlt évtizedekben.  Mostanra már utat tör magának minden áron, bárki bárhol tart is a feldolgozásban.

Az Emberiség Szolgálatát jelentette a Tűz Őrzése.

A férfi Lámpása először a szülő anyától gyullad meg a születés pillanatában, melyet a feleség  őriz és táplál a továbbiakban. A férfi szívének bátorságát , jellemben való tisztaságát adja ez a Tűz.

Ha a szülő anya szikrája már kialudt, a fiú gyermek elkallódik, hisz a Rend erejét nem tudja átvenni. Később ez bármi módon felébredhet, ha megfelelő AnyA minőség szintű nő  érkezik mellé. A férfi a nőben mindig ezt a szikrát keresi.

Az emberiség közös lelkéhez a Szellem Tüzén keresztül lehet kapcsolódni. A szellemiség az őseink ezernyi láncolatát jelenti egészen az ősAnyáig. Akiben még ott rejlett a Teremtő valódi szándéka, amiért is megteremtette világunkat.

Ez az Isten nem a templomokban lakozik. Nem bálványként imádandó. Senki ember nem tudja a másik embert elválasztani tőle, csak ha megveszi a lelkét.

Ő ott él minden Élő Anyagban, mely a JóIstentől származó.

Ott él az Emberben, ki szívében Bátor, jellemében meg ingathatatlan, jellemében és hitében  erős és igaz, egyéni érdekét bármikor feláldozza a köz  fejlődésének érdekében.

Vajon tudjuk e úgy szemlélni a világot, hogy abban mindenki a testévem és gyermekem? Valószínűleg nem, mert sok az ármány és annak a vonzata. Sok ezer év szennyese borult rá a világra.

Fontos elválasztani a hamisat az igaztól. Minden emberben van mindegyikből.

A rossz gyermek büntetése nevelő legyen, hogy megtanulja belőle, hogy mi a világgal való teljes szimbiózisban élés lényege és összetartó ereje. És itt a rossz gyermek nem kortól függ.

Jelen pillanatban még több minőségű ŐsAnya táplálja a tüzet, saját női testet hordózó gyermekeiben.  3-4 minőség próbál erőt venni a többi felett. Nem mindegyikük Szeretet alapú.

 Van, aki a szenvedély tüzét táplálja. Van, aki az erő tüzét. Van, aki csak a hideg gondolat tüzét akarja érvényre juttatni. De ott van már az EGY is. 

Az embereken múlik, hogy miképpen vegyítik össze és emelik magasabb szintre ezt a hármasságot. Ezzel átemelve az ANYA azon szintjét, amely a JóIsten eredendő szándéka szerint való.

2015. július 30.

A mai naptól fel lehet venni az új pozíciókat, amelyek már a lélekszint elérésének fokozatát takarják. Ki hogyan tett rendet önmagában, és ismerte fel sorsának fő csapásait, aszerint ébred fel benne a gondolat, hogy mit is szeretne hozzátenni világához, hogy békés, élettel teli élettér lehessen. Minél több a Lélek szintéjéről Alkotó, a FényÍró, annál előbb áll vissza a Rend a világban, mely Életet hordoz.

Minden ember, saját életterében (hely ahol él, család melyben létezik) oldotta meg eddig a feladatait. Mostanra ezek a karma feladatok le kellett, hogy tisztuljanak, és a KÉP, amely kivetül, tiszta minőséget kell, hogy hordozzon.

Ha az emberek jól oldották meg a feladataikat.

(Az időjárás mutatja meg legjobban a problémákat.)

Ezek a Helyhez kapcsolódó energiák hozzák el a változásokat egy nagyobb lélekcsoport, a nemzet szintjén.

A gondolatokat amik megjelennek, már a megvalósítás útjára kell terelni. Nem elkapkodva, de átgondolva.

 A megerősödött lélek, az érett emberi elmét feltölti a jövőképpel. A pozitív jövőképben képes a nemzeti lélek összerendeződni erővé, hogy újrakovácsolja világát.

2015.07.28.

Éjjel megébredt erőteljesen egy minta. Ez mindenki génállományában létezik. Még az apácáéban is, és azoknál is, akik józan elmével bírnak és hatalmas önkontrollal. Főleg nekik szól ez az üzenet, mert ők tudják feloldani a közös emberi tudatban. 

A nő, aki csak úgy tudja megélni saját nőiségét, ha minden férfit magáévá tesz, és elcsábít. A szexualitásban keresi női szépségét, és főleg azokra a férfiakra vadászik, akiknek családja van, hisz "el kell vennem bármi áron, hogy én több legyek". 

A férfi, aki a nőben rejlő szellemi tüzet össze téveszti a szexualitás tüzével és akár családját is elhagyja, hogy megélhesse. 

Ez emberi jellem hibákat takar, és energia hiányt. Hisz mástól kell elvenni a tüzet, ahhoz hogy több legyen. 

Ha ez a minta a helyére kerül, az emberek "prostitúciója", öneladása,vámpírsága  kioldódik. Mindig minden rossz ebben a világban a párkapcsolatok rosszul megéléséből fakad. 

2015.07.27.

Elérkezett egy olyan szintű „érzelmi gondolkodás” ideje, amely sokszor homlokegyenest ellentmond mindannak, amit eddig erről az életben megélt érzelmeinkről véltünk.

Az elengedés magas szintjeit tanítják meg nekünk az események.

Az elengedés alapja, „megbízom a másikban, mert tudom, hogy mindent megtettem azért, hogy megfelelő döntéseket hozzon, ezért elengedem a kezét, és bízom a döntésében, hogy a sorsunk szerint ez a lehető legjobb döntés”.

„Megbízom önmagamban, mert tudom, hogy mindent megtettem, hogy megértsem a háttérben zajló eseményeket. Rábízhatom magam a JóIsten döntésére, aki pontosan tudja, miképpen tudom megélni a feltétlen szeretet hullámait.”

Elengedni az aggódást gyermekeink iránt.

Elengedni szüleinkhez kapcsolódó érzelmeink.

Elengedni a párkapcsolathoz kapcsolt hiedelmeinket, kényszereinket.

Elengedni a félelmeinket.

Mert ha nem, a félelmeink életre kelnek pillanatok alatt, hogy figyelmeztessenek.” még itt vagyok és mindent megteszek, hogy tönkre tegyelek”

Olyan érzésmintákat kell elengednünk, amivel már szüleink is együtt éltek, nekünk már örökségbe adták. Nehéz felfedezni, kibújni a hatása alól.

Mivel ezek a hibás érzelmi minták az életterületünkből vettek el, ezért a tüdő, hát, mellkas, szív került megterhelés alá.

Elengedni bármit, aminek a megtartása eddig nagyon, nagyon fontos volt. Hogy magától, teljesen váratlanul az elképzeléseinktől teljesen eltérő módon térhessen vissza.

Egy kedves ismerősöm ajánlásával, ténylegesen így teljesebb:

".. Elengedni bármit, aminek a megtartása eddig nagyon, nagyon fontos volt. Hogy magától, teljesen váratlanul az eddigi elképzeléseinktől teljesen eltérő módon térhessen vissza."

2015. július 20.

2015.07.17.-én délelőtti órákba anyagba lépett egy „női” minőség, mely maga a Harmónia. Hogy mitől női? A színétől és a hangjától. Fehér, rózsaszín, narancs ezernyi árnyalata, csengő hangok, kis harangok zengése. Álmok kelnek életre, vágyak jelennek meg a szívben. Hogy mi iránt? Kinek kinek saját sorsa szerinti megváltó energiák azon a területen, mely az ő megoldó kulcsát hordozza. 

Ez a minőség töréseket okoz. Összetörik minden, amivel akadályoztunk önmagunkat. 

A mai naptól meg kell, hogy jelenjen egy belső bizonyosság és belső tudás és érzés (nem az agy és ego), a szív hangja kell, hogy éreztesse, mire is születtél meg ebben a sorsodban.

Csak az érzés, „nagy dolgokra születtem, és képes is vagyok rá”. Egy belső erő, amely eddig kovácsolta önmagát sok sok nehézségen keresztül.

Vagy másképpen érezve, az éppen zajló érzelmi kihívások tengerében, „ képes vagyok mindezt békében megoldani”.

A héten belső vizsgák zajlanak. Próbák a mindennapokban, és egy belső vizsgálódás után döntések. Hitünkről, értékünkről, a merre továbbról.

A végeredmény: „Feljebb lépek sorsomban egy szintet. Saját erőmből és döntésemből.”

Mert a 8. hónap meghozza a felsőbb szint energiáit, és addig rá kell lépni arra az útra, mely felfelé visz.

Vannak emberek, akiknél az élet-halál beavatás zajlik, ők utolsó életeiket élik.

A kérdés náluk az Elengedés, az Emlékezés, és a felsőbb erőben való Hit.

2015. július 12.

Minden az anyagi világban, megteremtetett valamire, okkal van jelen, az emberi elme döntésén múlik, hogy mire is használja. A világ jobbá tételére, amiért az emberi test életre hivatott, vagy a pusztításra, ítéletre,  amely az élettér elpusztítására hivatott.

A mostani időszakra az emberi elmének el kellett döntenie, hogy melyik oldalt fogja erősíteni.

Az elmúlt hetek nagyon erősen felnagyították a negatív oldalt az emberi jellemben. Mindent a felszínre hoztak, ami sorsot gátló tényezőként van jelen. Ha mindennek az okát magunkban kerestük, akkor egyértelművé váltak a megoldások. Ha mások viselkedésében, akkor a történet súlyosbodott és tovább görgött.

A 7. hónap ez évben arra hivatott, hogy újra fogalmazzuk Önmagunkat, s helyünket a világunkban.

Pár támpont. Aki még mindig kívülállónak érzi magát, keresi önmagában az idegen, nem földi eredetű hová tartozást, ő elgondolkodhat azon, hogy talán nem a megfelelő szellemi családban keresi  a hová tartozást.  Az emberiségnek van egy olyan szellemi családja, akik már bejárták az anyagi megtapasztalás útját, és felemelkedtek a maguk erejéből. Aki emberi testben létezik, Ő feléjük tart, Ők a befogadó család, bárhonnan is szakadt ki a lelke, mikor elhagyta eredendő Otthonát.

A felemelkedett család egyértelműen meghagyta az utánuk érkezőknek a felemelkedés rendjét. 

Jelenleg a kérdés az emberek felé, amit át kellene venni önmagunkban a lehető legnagyobb  igazságon alapuló önfeltáráson átmenve:

Képes vagyok e ítélet nélkül olyan emberekkel összefogni, akikről elsőre úgy vélekedem, hogy nem az én szintem, vagy csak saját fajtámmal vagyok hajlandó keveredni?

Az emberiségnek tovább kell lépnie a kasztosodáson, a faji előítéleteken.

Azokra a lelkekre bízták a gyarló, „szűk látókörű” embereket, a fiatal lelkeket, akik nem ismerik még az agyagban élő közösségi szellem rendjét, azokra bízták, akik már közel állnak a felemelkedéshez. Ez azt jelenti, hogy olyan közösségbe helyezték őket, ahol Rendet kell tenniük úgy, hogy saját magukból békét árasztva, a cselekedeteikben példát mutatva élnek. Nem szónokolnak, hanem gondolataikban, szavaikban és cselekedeteikben pozitív példát mutatva élnek. Még akkor is képviselve a megértést, elfogadás és a béke rendjét, amikor senki nem támogatja őket. Ez az ő lelkük erejének, hitüknek a próbája, a felemelkedés előszobája. A körülöttük élőknek pedig bizonyosság, hogy sokkal több a világuk, mint amennyit ők hittek belőle, és ezzel rá tudnak lépni a keresés útjára.

Ez a hónap önmagunk újrafogalmazása, a múlt árnyai nélkül. Mindennek a célja, hogy az emberi tudat le tudjon szakadni egy olyan 5. dim. bázisról, amely szúk látókörű, hatalmi érdekeltségű létezési forma, bár kétségtelenül nagy erővel bír, mert sok emberi létező táplálja az indulataival, külvilágnak való megfelelési kényszereivel, a bázisról való leválásának félelmével. A bázis erősíti az emberi tudatban, „ha leválsz a mi családunkról, akkor egyedül maradsz, és nem fog tudni jól élni és kényelmesen” . „Ha kiválsz tőlünk, akkor senki és semmi leszel.”

Saját tapasztalatból tudom, hogy a legjobb állapot, amikor megjelenik a „névtelen semmi”.  Leválnak emberek, leválik a múlt, az addig külvilág elvárása szerint felállított KÉP darabokra törik. Létrejön egy skizofrén állapot.  Ha lélek elég erős, akkor a jobb agyféltekének a kapcsolati rendszere (ősök és az eredet) kezd előtérbe lépni, hogy a karmikus adósságok is a mindennapi játszmákban kirendeződjenek végre. A felemelkedés előtt álló emberi lelkek pedig az emberi szellemi család karmikus mintáit kezdi lejátszani. Az emberiség történelmének kiemelkedő alakjainak az utókorra hagyott mintáit játsszák újra és újra, hogy a beragadt lélekrészek is felemelkedjenek a szellemi családhoz. Ehhez alaposan átgondolva a mostani sorsot fel lehet fedezni, hogy melyik mintát kell tökéletesre játszani, és pozitív megéléssé emelni. Ha ezt sikerült kijátszani, akkor az emberi közös tudatban ez a kód felszabadul, és megoldások ezreit adja az emberi létezőknek.  

Sokan haltak nehéz halált az anyagi világban, hogy megváltsák társaikat.

Az ember hajlamos azt hinni, hogy különb társainál, amikor ráébred, hogy világára nagyobb hatással van, mint a körülötte élők. Időbe telik, mire ráébred, hogy „kintről és fentről” le és beszólva nem tud pozitív példát mutatni. Csak benne élve a közösségben, egy lenni közülük.

Világunk Teremtője ugyanezt az utat járta be. Fentről és kintről nem látta gyermekei szenvedését. Önmaga nagyságától eltelve kiszakadt az Együttérzés energiáiból.

De az anyagi világba beragadt gyermekei erősek, és képesek voltak egy idő után kint és bent, fent és lent  létezni egyszerre.

Amit most érdemes tenni. Végtelen mennyiségű jel érkezik minden pillanatban. Az elromlott, vagy nehezen működő gépek, amik az emberi test elektromágneses teréről adnak jelzést, mutatják egyértelműen, hogy hol a hiba. Az emberi test a legjobb jelző készülék, amit azonnal „meg kell szereltetni”,  mert ahol a testben hiba van, hogy a sorsban is hiba van.

A külvilág elvárásainak való megfelelést minimum szintre kell helyezni, nem kell már sem taps, sem kifütyülés másoktól, és a belső vágyat, törekvést kell előtérbe hozni, ami nem árt, ha béke és szeretet alapú. Ha indulatok jönnek elő, é s azok a múltban való sérülések eredményei, azt nem árt kiadni, kivezetni. Vagy végre kiüvöltjük magunkból, vagy olyan sportot végzünk, ahol a félelmünk végre feloldódhat. A sors  megmutatja a megoldást, csak kövessük.  A külvilág arra jó, hogy megmutassa saját magunk hibáit és erényeit, egy színpadot biztosít, hogy lejátsszuk saját szerepünk az Emberiség Színművében..

Most jött el az idő, hogy levessük az színdarabban játszott jelmezt és álarcot, kilépjünk a szerepből, és hazatérjük az Otthonunkba, hogy végre önmagunk lehessünk.

 

2015.06.17.

 

Elmondom mit is vár mostanában a sors tőlünk.

Ha a szimbólumok nyelvezetére fordítjuk, akkor úgy nézünk ki, mint mostanában a jég verte gyümölcsfák. Sok a rohadt szem. Mint ahogy bennünk is sok olyan tulajdonság és érzés van, ami enyhén szólva ütődött. Ebből ugye soha nem lesz ép gyümölcs. Ha a továbbiakban is a FÁN marad, akkor a többit is rohasztja, és nem tud szebb, nagyobb gyümölcsöt érlelni a FA.

A Fa a kapcsolati rendszerünk önmagunkban. Családunk, barátaink, munkatársaink . A velük való kapcsolunk, az információink melyek hozzájuk kötnek bármi mód.

Tehát egyfelől magunkban kell gyomlálni, és azokat a jellembeli hibáinkat javítani, amik tönkreteszik a kapcsolatainkat. Soha nem a másikra mutatni, hanem önmagunkban keresni. Hiszen a mi sorsunk változása, önmagunk változásától függ. 

Másfelől a kapcsolatokban kell a rothasztó elemeket megszüntetni. Ezek olyan gondolatok, amik tönkreteszik a szépet egy kapcsolatban. Ezek alapja a kisebbrendűségi érzés, az énképünk zavara.

Ami zajlik körülöttünk, az tükrözi a belső világunkat. A külvilág kapcsolati rendszere megegyezik a belső világunk kapcsolati rendszerével. A bennünk lévő hiány a külvilágban többletet okoz. És fordítva. Ha a tükröt józanul mérlegelve szemléljük , tökéletes képet kapunk önmagunkról, hogy a sors mit is kíván tőlünk. Csak merjünk igazul gondolkodni, ne pedig állandóan önigazolni.

 

Mindemellett a bennünk lévő FÁN vannak olyan ágak, amelyek miattunk lógnak a földre, miattunk törtek le. Ezek gyengék, hiszen a tápláló forrás alig ér el hozzájuk. A mi földre érésünkkor sérültek meg. Ezeknek az ágaknak a gyógyulását segítenünk kell. Hiszen a mi érdekünk is, hogy a FA minden ága érett gyümölcsöt tudjon hozni.

Lefordítva, azokat a családtagokat, akik miattunk nem jutnak erőforráshoz, meg kell gyógyítanunk. Addig a sors nem enged tovább.

A jövőnket alapozzuk meg ezekben a hónapokban. Türelem, kitartás, és igen nagy figyelem. És merjünk kedvesek, figyelmesek lenni mindenkivel szemben. Egy kedves szó évszázados sebeket képes begyógyítani. Főleg azoknál, akik most legjobban tombolnak önmaguk kisebbrendűségi érzését palástoló hatalmi törekvéseikben.

Az elmúlt hetekben kezdődött még egy energiakör. Minden sorsunkat blokkoló probléma a felszínre jött. Ha el akarjuk tusolni, komoly károkat fog okozni a sorsunkban. Viszont ha rászánjuk magunkat az azonnali megoldásra, a sors segít.

Képesek vagyunk életeken keresztül görgetni problémát magunk előtt. Ezek mindig hiányt és kárt okoznak. Elég végig gondolni, hogy mit nem tudtunk megoldani. Az mindjárt rámutat arra, hogy mi a probléma jellege. Gyermek, szülő, párkapcsolat, anyagi problémák? Az ok forrás a felszínen van, és nagyon mutatja magát.

Muszáj szembenézni vele, és a megoldást megkeresni.

Ugyanez igaz az egészségi problémákra. Bármi is most a probléma, az okot kell feltárni, amely a legtöbb esetben 4 és 5 éves kornál keresendő.  Minden más már következmény. 

A június hónap minden olyan jellemhibánkat ki akarja gyomlálni, ami a további sorsunkat tönkretenné. Engedjük meg, és próbáljunk változni. A gyökerekig hatol minden változás.

2015.05.26.

Az  orioni rendfenntartás, amely a karma működését irányította és felügyelte, megváltoztatta a hatását a Föld emberiségére és a naprendszerünk helyzetére vonatkozóan.

Egy Anyai minőséget engedett át önmagán és rendszerén, amely eredendően is formálta az emberiség történetét. Az eddigi minta, amely büntetett sok sok generáción átívelően,  nem mérlegelte az egyed áldozatát saját sorsában, csupán az utódokéban, lassan, ezer és ezer áldozatot követelve, a fájdalom tanítását fenntartva . A nagy egész rendjében nézte csupán az egyed sorsát, a sötétség tükrét tartotta meg az evolúció eszközének.

Az AnyA, kinek minden ember egyformán gyermeke, ő felhívja a figyelmet a problémára, és segít megoldani ,feloldani az ok forrásokat, az egyed egyéni sorsában.  Meginti gyermekét, és meggyógyítja sebét. Új lehetőségét megadja, és fogja közben kezét.

Sugallatai mindig olyan megoldásokat adnak, amely egyértelműen kivezetik gyermekeit a tanulás és fájdalom körökből. Ő nem vár áldozatot, csak békés összetartozást minden gyermeke közt.

Ő nem akarja, hogy az egyed megoldja az ősök beteljesítetlen sorsát, csak azt, hogy az egyed meglelje életet hozó céljait.

Az AnyA energiája az aura szívterének hálózatán jut el az egyedi emberhez, a belső világ időtelen tértelen valóságából indulva, bejárva az idő és tér útköveit.

Az anyagi testhez képest nagyon apró, ezernyi szárnyaló fénylény jön át, és hozza el az AnyA üzeneteit a túloldal világaiból. Mintha ezer és ezer pillangó emelgetné a mellkast, amikor az Ő energiái elérnek a külvilág határára. Heves szívdobogás kísérheti, kinek kinek testi korlátai szerint.

Az Ő üzeneteinek egyetlen korlátja a vallások dogmáinak tiltó ereje, a kapcsolatoktól való félelem, és a bizalmatlanság.

Az egyed sorsában létező szabályrendszer megváltozása, az AnyA mély szeretethullámainak külvilágba való átzengésétől tud változni.

2015.05.20.

Tegnapi nap folyamán hatalmas támadás érte az Orioni bázis Földre áthelyezett emberi létezőinek sorsát. Az elmúlt időszakban nagy mennyiségű karmikus mintát sikerült feloldani, amellyel a jövőkép egyre inkább kezdett letisztulni, pozitív formát önteni.

A túloldal Orioni kék bázisán,

( amely a testet öltés előtti utolsó szakasza, innen indulnak a végrehajtók, a küldöttek, a békekövetek, itt formálódnak végleges formára az emberi sorsok, és ide térnek vissza az emberi test levetése után a létezők)

történt a betörés, hogy a jövőkép terveket megsemmisítsék, az emberi testben  létezőket visszataszítsák a túlélés köreibe. Az árulókat meglelték, az árulók által kiküldött végrehajtókat még keresik az anyagi világban, de a nyomkövető rendszerek segítségével gyorsan megtalálják őket. Az árulókról tudnotok kell, hogy régóta élnek beépülve, de a Rendbe beszőtt szálaik működését szinte lehetetlen volt követni. Sok békekövet ellehetetlenült az ő munkálkodásuk miatt.

A Rend, melynek alapján az anyagi világot működtették, egyértelmű változtatásokat igényel. Az Orioni bázis megszünteti a mindenkit befogadó létezési formáját. Szigorítja az átlépések jogosultságát és szabályrendszerét.

Az emberi létezőket arra kérjük, hogy a napokban történt nehézségek miatt ne adják fel a pozitív jövőképüket, ne engedjek a manipuláció bármely formájának sem. A sorsukban felmerült problémákat meg kell oldaniuk önmaguk békéje érdekében. Ugyanakkor tudatosítani önmagukban, hogy ezek a problémák egy hosszútávon működő életellenes rendszer következményei.

A támadás megszüntette az eddig létező szerződést, mely mozgatta az anyagi világ rendjét, és rávilágított a szerződés olyan pontjaira, mely lehetővé tette az életellenes rendszerek működését.

2015.05.05.

A mai nap kissé nehézkes, visszahúzó. A feltörő érzések nagyon mélyről fakadóak.

 Ha valami felzaklat, akkor mond ki. „Nekem ez fáj” Nekem ez rosszul esik”. ezért …és ezért… Soha ne azt, hogy a másik miért hülye, gonosz, figyelmetlen. Csak önmagad érzéséről és kéréséről történjen, amikor belső feszültséged kimondod. Mert most ki kell mondanod, hogy végleg felszabadulj tőle.

Ha valami boldoggá tesz, akkor mond ki a másik felé. „boldoggá teszel”, „becsüllek téged”

Engedd szabadjára, ami feljön. De mindehhez társuljon a gondolat, hogy bármi történik, csak rólad szól. Nem másról, mások hibájáról, saját áldozatodról, hanem rólad. Hogy miképpen látod meg magad benne, és miképpen próbálod megoldani, az már a saját bölcsességed, letisztult gondolatod.

Aztán igyál annyi vizet, hogy érezzed, hogy most már elég. A sok méreg anyag had mozduljon és ürüljön ki. Végleg.

 

2015.04.03.

Ezen évetekben a Hold, mind árnybörtön,  befejezi munkálkodását. A börtön rácsai kinyílnak, és az évezredek  óta fogva tartott árnyak kiszabadulnak, hogy továbblépjenek a fejlődés ranglétráján.

A bolygó, az emberi test és a Hold közötti kapcsolat nyilvánvaló.  Sokan rájöttek már arra is közületek, hogy  nem tudjátok felszabadítani bizonyos részeiteket, hiába jártok gyógyítókhoz, hiába tanulmányozzátok a mágia varázslatát, nem juttok hozzá mindahhoz, amit éreztek tudásként magatokban. El van zárva előletek. El van zárva mélyre, sejtjeitek tudattalan dimenzióiba. De mint mindig, ami bent, az kint is megvalósul,  fizikai világotokban is kellett egy elkülönített rész, mely éppen elég távol van tőletek, hogy ne érinthessétek meg a tudatlanság időszakaiban, de mégis elérhető legyen álmaitok időszakában, hogy emlékezzetek folytonosan a bukásra és dicsőségre.  A csapdába esett részeitek kőbe zárva élnek egy lassúbb dimenzióban.  Az emberiség sólyom lelke a Hold börtönének rácsai közt vergődik. 

A rabság oka egy fejlődési rend kialakítása, az emberi tudat evolúciójának lépésről lépésre való megtörténte.  Egykoron meghatároztatott egy Törvény. „A fajok keveredése tiltott”. A világotokban ennek megszegése nagyon sok kárt okozott,  ezért az idegen gének altatásra kerültek,  kialakult a karma törvénye, a test csakráinak működését átalakítottuk a saját világotok életenergiáinak kölcsönös táplálására. Elsőrendű lett a külvilágotok hatása rátok, hogy lássátok és tapasztaljátok felelőtlen döntéseitek visszahatását. A Hold a nagy törés idején került az általatok ismert helyére, hogy mindezt a rendet, amely egy természetes fejlődést volt hivatott fenntartani.  Mindezen rendelkezések olyan fajok együttes döntéséből születtek, kiknek génjei gyors fejlődést hoztak az emberi tudat fejlődésében, így kimaradt a felelősség megtapasztalása, a lépésről lépésre való teremtés megtanulása. A Hold börtöneiben raboskodtak azok is, akik az emberiséget megsajnálva kész tudást adtak át számukra anélkül, hogy mögötte valós tudás lett volna. Ők azóta sem nyertek szabadulást, de minden gondolatukkal az emberiséget szolgálják, hogy elérkezzen az az idő, amikor az emberi fejlődési szint eléri azt az állapotot, amikor a törés történt. Ők nyitott tudattal élik sorsaikat, és az emberiséget szolgálják minden tudásukkal, hogy végre megtörjön az ő rabságuk ketrece is. Addig is ők felelősek a reinkarnációért, és az árnybörtönben töltött idő megszabásában. Egy vérvonal árnyai akkor szabadulnak, ha egy élő leszármazott jól megoldja , saját bőrén megtapasztalja mindazt, amire a vérvonal életre hivatott. A börtön megszűnésének a kulcsa a közös emberi tudat egy adott frekvencián való megszólalása. Ez jelzi, hogy elérték önmaguktól  azt a szintet, ahol az istenek megvonták tőlük saját tudásukat, és zárolták a sejtek azon dimenzióit, ahol az emberiség a teremtés univerzális programjába bele szólhat. Mára már az emberiségnek is vannak felelősségteljes  tudatai, akik bölcsen vezetik a hozzájuk tartozókat. Bár ők névtelenek, de tudásuk elismert univerzális keretekben.

Amiért elhangzik ez az üzenet, annak oka, hogy az árnybörtön kinyitotta kapuit, mert megszólalt a Hang.

Szükséges az élők hite és kitartása, hogy hazavezessék az árnyakat, hogy ismét egyesülhessenek a vérvonalak, és minden a helyére kerülhessen. Először a belső tudatalatti világotokban, majd pedig lépésről lépésre átalakuljon a belső Rendhez a külső világotok.

Áldás legyen rajtatok és világtokon.

 

20100323tejut1.jpg

 AnyA Hangja

Minden gyermekem egy tőről fakadt, nincs különbség közöttük, csak mit ők tesznek egymás közt. Nem azért adtam életet megkövült testemen, hogy gyermekeim egymást marják, s halált fakasszanak cselekedeteik nyomán.

 Megkövült szívem őrzőit kérem, őrizzék az egész Földet, megkövült testemet, lélekszálaimat,mely összeköti világotok minden szinten, legyenek szószólói a Testvériség békés hangjainak, ne higgyék azt, hogy torzsalkodó bátyjaik és nővéreik közt dönteniük kell. Szívem véréből kaptak életet ők, az Őrzők, hogy saját sorsukkal, érzelmeikkel, gondolataikkal képviseljék az Örök Egy Szeretet hangjait.

Világotok feletti dimenziókban kinyilvánítottam, hogy nincs különbség gyermekeim közt,

és nem fogok választani közöttük.

Egész világotok egy és oszthatatlan, minden gyermekemnek egyformán joga van az élethez testemen.

Megkövült szívem életre kelt, hogy igazságot tegyen engedetlen, huzakodó gyermekeim közt. Szívem dobbanása  áthatja a Föld mélyét, hogy ehhez az Egy ütemre lüktető élethez igazodjon minden gyermek, ki szívemből fakadt, hogy aztán Életet adjon minden gyermeknek

 

 

szent-szuz.jpg

 

 

 

Egy apró, de oroszlán szívű kisfiú emlékére, aki eljött hozzánk, megtanított minket az igazi értékekre, és hazatért Otthonába. 

 " És mert elaludt, a karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem: mintha törékeny kincset vittem volna. Sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a Földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápadt homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben meg-megrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban: "Amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan..."

S mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam: "Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik..." És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket..."

Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg 

 

                                       kapu1.jpg

                                          

Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.

  (kelta-ír köszöntő) 

 

 

viragfuzer.jpg