Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.04.18.

2010.04.18

Földi idő szerint ez év Húsvétja óta tart az Utolsó Itélet, melyet az ember nevezett el  ezen szóval, holott ez a fejlődés természetes része.

Felnyílnak a Föld belsejének eddig csak bizonyos Rend szerint működő terei, és a mélységek elengedik azokat a mélyen az anyagba kötött energiákat, kiket eddig nem bírt az emberi lény a középső világban élve felszabadítani, önnön erejéből.

Ezek az erők megtisztulva az Ítélet alatt, csatlakoznak a Föld felszínén élő vérvonaluk sarjaihoz, és kiteljesítik őt. A folyamat már régóta megkezdődött, s kik felismerték a lehetőséget, felszabadították saját vérvonaluk. A fel nem szabadított erőknek meg kellett várniuk ezeket a napokat, s a teljes megértés végett meg kell hallaniuk az Ítéletet, és fel kell ismerniük a teljes feloldást, melyet meg kell tenniük, ezzel felszabadítva évszázadok terhét. 

A középső Földre visszatérő erők zavart okozhatnak azon sarjakban, kik felismeréseikben elmaradtak. A befogadás ritmusa nem lesz erőszakos. Alku köttetett, mely szerint a felszínen élő emberi lény tűrő határán belül történnek a befogadás és átalakulás mechanizmusai,  s ha túl fájdalmasnak ítéli, akkor kiléphet testéből, s újat alkothat magának a felszabadított energiák teljes befogadására. De akár Haza is térhet teljes lényegiségében, az összes tapasztalatát magával víve.

Felszabadultak eddig a napig a Harcosok, kik vért ontottak bármilyen eszméért, a Szentek, kiknek vérüket vették bármilyen eszméért. Felszabadultak Királyok, Vezérek és Mágusok bekötött erői. Felszabadultak az Áldozatok és Mártírok, a vallások végrehajtói és áldozatai, kik tévútra terelték az egyszerü bölcsességet.. Felszabadultak az örök Hazugok,  Árulók és a Gyengék képviselői kik sosem tudtak kiállni sem önmagukért , sem másokét.

Folyamatosan olvassák fel számukra cselekedeteik következményeit, és a Hang erejével megtörik ellenállásukat a teljes megértés végett. 

Erre az időszakra az Alsó Földre költöztek a törvényhozó erők, kik minden szinten felkészültek erre az időszakra. Minden szinten testbe léptek a Felvigyázók, Bírák, Felolvasók és Szűrő rendszerű energiák. Az Úr kérésére Uriel kiválasztotta az előre felkészített testeket,

és általuk hidat épített a világok között. A Bírák könyvének felolvasása egyre hangosabbá és hangosabbá válik, hogy mindenki hallja és megértse.

Az Alsó Föld létrehozója és Ura került először a Bírák elé. Az ő megtisztulása és felismerése sorsdöntő volt ebben az időben. Ez volt a Kulcsa a Kapuk megnyílásának, s a Világok között húzódó Híd felépülésének.

Az Alsó Föld világait még az ókorban is tisztelte az ember és értette jelentőségük fontosságát.

A mitológiák és régi írások, bár nem mindig ember által érthető nyelvezeten, de pontosan leírják a rendszerek szükségességét. Sok tudást halmozott fel az ember, csak a sorok között nem olvasott sosem rendesen. Saját félelmei vakká tették. A szertartások erejét is sokáig  pontosan arra használták a középső világban, hogy összekössék a világokat és megpróbálják a Rendet, az örök körforgást  fenntartani. A Középső Világ elvakulása okozta, hogy elveszítették a tudást az alsó és a felső világok működésének szabályairól, s ezáltal pokollá tette az alsó világokat, bezárva oda a középső világban létrehozott nehéz érzéseket, melyek felszabadításának elfelejtette a mechanizmusát. S ezáltal veszítette el a felső világgal is a kapcsolatot, hiszen nem látott már el az Égig, mivel bezárta saját magát az anyagba. A középső földön előállt sötét időszak ennek az eredménye lett, ahová csak a művészek tudtak Fényt csalogatni a Hang, a Szem és a Fül érzékelései által. Műveket alkottak, melyre „felírták” az örök igazságokat, s melyeket ma is csodáltok, de érteni oly kevesen értitek.

Az ember a középső világban élve vagy sárral dobálta, vagy túl misztifikálta a számára érhetetlen történéseket és létezőket. Hogy pontosan értsétek. Jézus és Júdás felszabadulása

nagyon sokáig tartott, és szintén döntő fordulatot hozott, amikor megtörténhetett. Az ember által rájuk tett bilincsek és dogmák mélyen bekötötték  őket, még ha a legnagyobb jószándék vezérelte is.

Ez Most nem történhet meg. A középső szinten élő emberek  a köztük élő megváltókat csak akkor ismerhetik fel, ha melléjük tud állni csendben, hogy tegye a dolgát, melyet felismert magában. Eltakartuk őket, hogy ne váljanak idő előtt áldozattá.

Testbe kellett lépni a középső világban minden a Mostot meghatározó erőnek ahhoz, hogy létrejöjjön az Ember megtartása az Apokalipszis idején. Minden élőnek dolga most, hogy a legjobb adottságai szerint szolgálja a Rendet, hogy a legkevesebb sérüléssel történjen meg az átalakulás.

Az Úr kérése a középső világ lakói felé. Próbáljatok másképpen gondolkodni és cselekedni mint ahogy eddig tettétek. Bármit tesztek, az  figyelemmel és békével tegyétek. „Kardot” sose használjatok. Sok tudás van már birtokotokban, mellyel a Rendet fenntarthatjátok, és kérhetitek betartását.

Gondolkodjatok el azon, hogy miért kellett az alsó világból felszabadítani olyan lelkeket, kiket a középső világ szentté avatott, s ez miért bilincseket tett rájuk.

Miért kerültek egy helyre az elkövetők és az áldozatok.

Gondolkodjatok el azon, hogy az általatok sötét erőknek nevezett energiákat a középső szinten élők hozták létre gondolataikkal és cselekedeteikkel, és most is ez a szint gerjeszti. A Föld és az Ég befogadta és tisztította őket, míg a középső szint létrehozta.

Ez a folyamat tovább nem fog működni.

Bírák Könyvének felolvasása a Föld mélyében történik, ahonnan nyitott járat vezet a ti világotokon keresztül az Úr Asztalához.

Minden gondolatotokkal legyetek azon, hogy minél több Igaz Szó, Megértés, Szeretet, és egymáshoz fordulás történjen a Középső Világban. Ezzel sok katasztrófát, elementális kitörést

lágyan haladóvá varázsolhattok. Megmenthetitek vele embertársaitokat. 

Világotokban már megjelentek a felszabadult és az Ítélet súlya alatt megtisztult Harcos és Királyi erők, kik a kardot letéve óvják és tanítják a középső világot.

Az Úr hangja szólt hozzátok Uriel rendszerén keresztül, kinek hangja betölti a rendszerben lévő összes Világokat.