Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.09.14.

2010.09.14

Felhívjuk a figyelmetek pár olyan megnyilvánulásotokra, mely akadályoz benneteket életetek megváltoztatásában.

Azt tudjátok , hogy az emberi testben élőknek fontos az elemek pozitív aspektusban való használata ahhoz, hogy  az életük építő jellegű, és ne romboló erejű legyen.  Akiben a Tűz elem a domináns, ő választhatja az agresszív, pusztító harcos aspektust, vagy pedig az alkotó, békét építő harcos erőt.

Földanya Sárkányerői segítik a harcos tüzét, mely nem mindegy, hogy pusztító, vagy építő erőt képvisel. A düh, mely feltámad az emberben, és tüzet ébreszt a lélekben, lehet mindent elpusztító, elsodró, ha a félelem szüli. A düh, mely az Igazság érintéséből fakad, az építés, átalakítás alkotó tüzét ébreszti fel az emberben. Elértetek egy olyan szakaszhoz, amikor már tudatosan kell használnotok az elemek erejét, és irányítonotok kell, hogy gyógyítani és alkotni tudjatok vele.

A Víz ereje a bennetek rejtőző érzelmi test megnyilvánulása. De vajon ti irányítjátok érzelmeitek viharait, vagy pedig az érzelmek irányítják sorsotokat? Vagy pedig elfojtjátok, nehogy az irányíthatatlannak vélt érzelem eluralják életetek sodrását?

Az érzelmek óceánja végtelen, mely nélkül halott a lélek, s a Fény szikrájának reménye sincs, hogy felébredjen az emberi szívben. Az érzelem, melynek forrását felfedi az ember önmaga előtt, és legyen az mély fájdalom, vagy az öröm szikrázó ereje megéli azt, és tudja, hogy a lelkét tisztítja.

Mert érti önmagát, és érti érzelmeit.

Megélitek e a Föld gondoskodó, anyai erejét önmagatokban, még ha férfi testben születtek is? A férfi ki nem tudja gondoskodóan és felelősségteljesen ellátni önmagát és családját, s a nő, ki nem tudja anyaként gyógyítani, óvni és etetni családját, bizony szenved a felelőtlen cselekedetek súlya alatt, s önző mód nem látja, hogy a család egységében komoly szerepe van. S aki nem jutott családi kötelékhez sorsa végett, ők bizony nagyobb családban vállalják fel nemiségük föld jellegének feladatait. Mert család a közösség is, a település is, az ország is, a földrész is, az egész Föld is, az Univerzum is, és még lehetne folytatni, hogy hány helyen érezhetné otthon magát az emberi lény, ha felfedné önmagában Föld jellege pozitív aspektusát.

S a Szél, mely vihart kavar, és oly sok mindent összezavar, bizony nagy erővel el is tudná rendezni a történéseket. De tudtok e összpontosítani, céltudatosan haladni álmaitok útján? Mert a Szél, ha mindig máshonnan fúj, bizony összekuszál mindent.

Tudtok e, mertek e Tudatosan, az egész Családra figyelve alkotni ?

Az elmúlt napokban felerősödött a Halál pusztító energiáinak ereje, de mára megfékeződtek, mert bebizonyosodott, hogy a Hit át tudja emelni az emberiséget a változás idején. Sokatokat megpróbált ez az erő, s bizony gyenge pontjaitokra rámutatott. Ezt fordítsátok hasznotokra, erősítsétek meg pozitív töltésekkel gyengeségeiteket,  és ne engedjétek , hogy megtörje békés jövőt alkotó  szándékotokat.

A múlt árnyéka nagyon rávetül erre az időszakra. Sok nagyon mély sérülés , az időben visszamutató , kudarcot és szenvedést okozó történés ébred újra tudattalanul lelketek mélyén.

Kik testben maradtatok, és hordjátok szívetekben a Fény magját, ti már megjártátok a Hadak Útját, és győztesen jöttetek el eddig a Hadi ösvényen. Sokatok elveszett a csatában, és test nélkül segítenek benneteket. S ti kevesek kik megmaradtatok, ne adjátok fel . A Fény Testvérisége, ki egykor eltávozott a Földről, s új világot alapított magának, visszajött, hogy leszármazottjait segítse, hogy a régi Föld megújulhasson, és elindulhasson egy szabad élettel teli úton.

Ne engedjétek kihúnyni a Fényt szívetekben, és ne engedjétek, hogy leföldeljék csatornáitokat, s eltakarják lelketek szivárvány részét.   

A Belső Föld népei is az ember segítségére siettek, bárha eddig bizalmatlanul és elzárkózva figyelték a történéseket, hiszen amíg a Föld több fajt éltetett a felszínén, az ember nem tisztelte és uralni vágyta a többi fajt, ezért ők behúzódtak a Föld mélyébe kincseikkel együtt . De már az  ő otthonuk is veszélybe került, s szellemiségük emberi testet öltött leszármazottjaikban.

Most itt küzd a Föld felszínén az összes faj képviselője az emberekkel vállvetve, kik valamikor együtt éltek sokáig békességben. Földanyánk szenved és sír, a sok felszabaduló energia, a testét lelkét marcangoló , harmóniátlan történés miatt.

Segíti gyermekeit, és kiveti magából  a pusztító erőket.

Ti is segítsétek őt, s egymást azzal, hogy önmagatokat  Tudatosan figyelitek, erősítitek gyengeségeiteket, s alkotó energiákat bocsájtotok ki magatok köré.