Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.10.03.

2010.10.03

Az elmúlt időszak üzenetei, és ez az üzenet azért kerülnek elétek, hogy tudatosan értsétek az átalakulás időszakának történéseit, s oktalan félelem ne támadjon bennetek a testetek, lelketek fájdalmas megnyilávulásaitól. Kiket bevonz ez az üzenetrezgés, nekik a helyükön kell tudatosan állniuk a Most történéseiben, s nem engedhetik meg, hogy az értetlen félelem felszabdalja erőiket.
Tegnap és ma történik a Mihályi energetikai háló kiigazitása. Azok, kiknek rendszere tengelyként szolgál a hálózatigazítások idején, mert képesek voltak önmaguk középpontjába visszahelyezkedni, ők a megfeszült idegrendszerük jelzéseivel küzdenek. Ennek több évezredes múltját és a tervezetét később meséljük el nektek, mert a Most időszakának értése fontosabb, mint bármi más.
Az indigó és a csillag jelü emberek visszaigazodása eredendő rendszerükbe, és középpontjukba rendeződésük kiváltotta olyan entitások ellenkezését, kik eddig az indigó és csillag jelü emberek rendszerét használták. Mivel eddig csak torzul energiahálón tudtak létezni, és vegetálni, őket megszállhatták más naprendszerek kalóz entitásai. Az indigó és csillagjelü emberek egymás mellé, általában testvérként születtek. Az egyik a Naprendszer hálójának, a Mihályi hálózatnak, a másik pedig az Univerzális hálórendszernek mintázatát hordja magában. Egy torzult és szakadt hálórendszer kiigazítása kezdődött el az ő érkezésükkel. A torzult rendszer utat engedett olyan entitásoknak, kik becsatlakoztak a számukra idegen naprendszerekbe, mert a sajátjuk kivetette őket. Ők más naprendszerek élősködőivé váltak.
Azért szólunk erről, mert ők most megmutatják magukat, hogy szerzett testük tovább uralhassák. Mesterként, tanítóként kiadva magukat akarnak benne maradni a hálórendszerben, és ekként mutatják magukat a lélek elött, mely vágyja a tiszta útmutatást. Az előtörő kalóz entitás egyedi uralomra bíztatja a lelket, ki ettől erősnek érezheti magát ideig óráig, hogy aztán, ha már nincs rá szükség összeomoljon, és eltávozzon a testtől. Vagy összezavarodik, mert lelke érzi, hogy valami tőle idegen vezérli őt, és küzdeni kezd önmagával, önmagát pusztítván.
A jelen időszakban a Naprendszerben két hálózat létezik, mely a Naprendszer sajátja. Minden tőle eltérő, Idegen, melyet élősködők építenek saját járatként.
A Naprendszer hálója a Mihályi hálórendszer, mely az általatok ÉletVirágának nevezett mintázatra épül fel, a háromszög, kör, az X és Y mintázat, és ezek összetett alakzataiból épül fel. A másik hálórendszer, mely szintén a Naprendszer sajátja, a Mihályi hálórendszer egy magasabb szintü aspektusa, mely rendszert járva, az ember képessé válik Univerzális lénnyé válni. Bármi , mi ettől eltérő, az embertől idegen. Bárki, kinek energetikai rendszerében jelen van más is, mint ezen hálórendszer, az kalóz energiával fertőzött.
A Most időszakában csak Mihály Arkangyaltól, Boldogasszonytól,a Krisztusi Tudatosságtól, és rajtuk keresztül az Isteni Tudatosságtól fogadhattok el tanítást, kérést csak hozzájuk intézhettek. Minden más NagyMester visszahúzódott az ő rendszerükbe erre az időszakra, hogy ne támadjon zavar a sok tanítástól, és meg tudjátok különböztetni a díszpapírba csomagolt hazugságot az Igazság Fényétől.
Tudjatok különbséget tenni saját rendszeretektől és az idegen kalóz rendszerektől.  
Kérem azokat, kikben felerősödött az érzékelés képessége, kérjenek ellenőrző  mechanizmusokat önmaguk kontrollálására. Elsősorban őket veszik célpontnak, hiszen rajtuk keresztül sok hazugság elhangozhat.
A látók, ha kontrollálják látásukat, és szűrőrendszer helyeznek szemük elé,  segítsék felfokozottan a rájuk jelentkezőket abban, hogy a lelkük erősiteni tudják.
Mondjátok ki, hogy az Én Testem, az Én Otthonom. Senki jogtalan behatoló nem lakhatja semmilyen jogcímen.
Ezt tanítsátok másoknak is, mert ez a Pecsét lezárja testetek az idegenek elött, és lelketek visszatérhet otthonába és teljesen belakhatja azt.
De ezt nektek kell szívből kimondanotok. A kalóz csábítók igérgetésének ne higyjetek. Lesz belőlük bőven. Az idegen élősködők ideje lejárt, jöjjenek akár a múlt szövevényes ösvényein át is. A helyreigazodó Naprendszeri háló kiigazitja a test torzult energiahálóját is, és ez kiveti az élősködőket. De testetek és idegrendszeretek bele fog fáradni.
Bármi, ami magatoktól eltérítő, azt vagy a testetek, vagy a történések pontosan jelezni fogják körülöttetek.
A hálót a megerősödésig megtartó, felébredt Fényhordozók felé küldjetek hálaenergiát, mert az ő erejük hiába hatalmas, emberi lekük nekik is töredezett.
Ügyeljetek és figyeljetek magatokra.  Ismerjétek fel az Igazat és a hamisat.