Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vének Tanácsa I.

2012.03.18

Vének Tanácsa nevében szólunk hozzátok Mi, akik azon emberi lelkek közössége vagyunk, kik összekötődtek Velük,  az eredendő 24-el, kiknek világaink megalkotását köszönhetjük. A Vének, kik Világegyetemünk legelső megalkotói, kik a Teremtő közvetlen kiáradásai, akik Eredetünk, Ők akik magukban hordják a Mindenség tudását, létezésünk értelmét, közvetlen kapcsolatba léptek az emberiséggel, hogy a Tudást felébresszék ismét.

Testeket hagytak ők a Föld más és más pontjain, lezárt barlangokban, hogy ember meg ne lelje őket. Ezek a testek kristályvázra épültek, hogy örök életűen megtartsák programjaikat, érzékeljék a körülöttük történő  változásokat, és rögzítsék a Föld felszínén és mélyén zajló eseményeket.  A testekhez tartozó szervek és a koponya a FöldHáló más és más pontján   őrzi a fejlődés előre meghatározott rendjét.

A 13-as jegybe lépett be az emberiség, a  lineáris idő 20 évvel ezelőtti időszakában, elindítva ezzel egy

felgyorsult átalakulási folyamatot.  Az emberiség kezdte felfedni ősi titkai, az emlékezete kezdett feltárulni, és ezzel életre hívták a kristály csontvázak ébredését. Az Üzenet, amelyet az Őrzők küldtek el, meggyorsította a folyamatot, hogy az emberi közös tudat összekötődhessen a saját Eredetével mind  szellemi szinten, mind a teremtés szintjén.

Ez idő előtti hatodik évben képessé vált az Ember, hogy meghallja a Vének Tanácsának szavát, és felépítse az utasítások szerint a Háló azon részeit, amelynek révén a 12 Vén testet ölt a kristálycsontvázakhoz csatlakoztatva tudatát, megalkotva és életre híva a 13. Vén tudását az emberiség ezen világában. Mára a testet öltés megvalósult, így már az akadályoztatása nem lehetséges. 12 Vén a Teremtés Forrásában megmerítkezvén újjászületett magzatokban, tinédzserekben, ifjú felnőttekben és az ElölJárókban a Föld minden olyan pontján, ahol a kristálytest aktiválódott.

A Kárpát-medence Vénje képes volt megformálni önmagát ezen világotokban, és vele együtt megidéződött az IgazLátók Rendje, kik messzire látnak az idő és tér szövevényében. A Nemzet hálórendje összeszövődött, és hozzáigazodott az Egész Rendjéhez, így minden valótlanról a fátyol lehull. Legyen az a valótlan képzelet akár az egyedi emberé, akár egy egész nemzeté.

Az IgazLátóSzem a helyére került.

Bárki szolgálata hazugságra épült, lehetőséget kapott a kiigazításra, hisz túl sok még az alvó, ki nem tudja, mit cselekszik.  

A megébredt lélek viszont felelős a tetteiért, és a felügyeletére bízott emberek cselekedeteiért.  

Eszerint vélekedjetek eljövendő döntéseitek felett.

A Vén, ki Nemzetünk Rendjét változtatni hivatott, felkért emberi lelkeket az átvilágító és alkotó folyamatokra. Beavatásai az elmúlt hét éjszakáin felkészítették az embereket, hogy a feladatukat maradéktalanul elláthassák.

A Béke Hírvivői a diplomáciai küldetésüket jól teljesítették, az ő feladatkörüket is kibővítik a mostani időszakban. A Föld több pontján égnek még a véres tüzek, amik békés átrendezést kívánnak.

 

A Vének együtt zengése jelentősen megemeli a Föld frekvenciáit, és az idő emlékezetének spirális örvénylése  a ForrásPontba érkezik. Ezen a ponton megáll az idő, az ember szeme elé tárul a Teremtés minden színpompája, és egy magasabb szint összefüggési Rendje vetül ki az emberiség világára. Ezen szinten minden egybe illő megleli a másik felét, legyen az élet bármely megnyilvánulása is. 

Az elkövetkezendő időszak alatt ezen fejlődési kör korszakainak fejezetei zárulnak le, mivel a sötét árnyak javításra, kiigazitásra kerültek. Az emberiség felszámolja és kijavítja múltjának meg nem oldott  fejezeteit. Ez a munka már évtizedek óta zajlik, és most a végéhez közeledik.

Ennek vége az égő pecsétek és szerződések felszámolása.

Új Szövetség köttetik. A régmúlt Szövetségek évezredekig hordott Szolgálata lejár.